Bestyrelse

    Formand            Næstformand            Sekretær
   

Jan Lillegaard

  Leif Andersen   Asbjørn Gregersen
    Søndergade 59   Rønnevænget 45   Lindealle 6
    6870 Ølgod   6870 Ølgod   6870 Ølgod
    Tlf.: 29 60 96 09   Tlf.: 21 81 51 30   Tlf.:
    jaliotv@gmail.com   leanotv@gmail.com   asgrotv@gmail.com
    Valgt sept. 2004   Valgt sept. 2011   Valgt aug. 2014
    Beskæftigelse: Vognmand   Beskæftigelse: Pensionist   Beskæftigelse: Virksomhedsejerleder
             
    Susanne Bergmann   John Christensen    
    Kirkevænget 24   Bøllundvej 14    
    6870 Ølgod   6870 Ølgod    
        Tlf.: 75 245938    
    susbeotv@gmail.com   jocotv@gmail.com    
    Valgt sept. 2018   Valgt sept. 2011    
    Beskæftigelse: Bogholder   Beskæftigelse: Arbejdsleder    
             
    Per Villadsen   Anders Thomsen    
    Industrivej 32   St. Hejbølvej 2    
    6870 Ølgod   6870 Ølgod    
    Tlf.: 22 21 23 23   Tlf.: 75 243015    
   

peviotv@gmail.com

  andtotv@gmail.com    
    Valgt aug. 2016   Valgt sept. 2011    
    Beskæftigelse:   Beskæftigelse: Landmand    
             

De enkelte bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar for deres bestyrelsesarbejde. Honoraret er vedtaget på generalforsamlingen i 2011 og honoraret indeksreguleres årligt. 

Månedshonorar Formand: 2.000 kr.

Månedshonorer øvrige medlemmer: 1.000 kr.

Ved deltagelse i møder inden for normal arbejdstid, aflønnes deltagelsen som kompensation for manglende indtægt i hovederhvervet.