40 års jubilæum

Marius Højrup havde d. 1. januar 2014 været ansat ved Ølgod Tekniske Værker i 40 år.

Marius der oprindeligt er uddannet elektriker, har dog arbejdet for Ølgod Tekniske Værker siden 1968, hvor han blev indsat i weekendvagtordningen. I 1974 blev han fultids fastansat, og indtil Ølgod Elværk stoppede i 1984, var elforsyningen hans primære arbejdsområde. I årene efter at elværket var blevet lukket, arbejde han meget med udbygning af Ølgod Vandværks ledningsnet ud i landområderne, samt med det daglige vedligehold af vandværket og ledningsnettet.  I starten af 1990érne blev der monteret vandmålere hos alle vandforbrugerne, og i begyndelsen af år 2000 skulle alle fjernvarmevarmemålerne også udskiftes samtidigt med at de skulle fjernaflæses. Disse opsætninger og udskiftninger var også en del af hans opgaver, som har betydet at han stort set kender alle vand- og varmeinstallationer i Ølgod by. Det samme gør sig gældende for placeringen af vandværkets 150 km rør i jorden, som han også gennem årene har fået et stort kendskab til.

Marius har altid haft en god forståelse for det el-tekniske, og med hans el-tekniske baggrund, har han altid haft nemt ved at tilpasse sig de forandringer som tiderne har medført. Han har været i stand til at følge med udviklingen, uanset om det har, gjaldt vand- eller varmeforsyningen, hvilket værkerne har haft stor glæde af igennem mange år.

Han har deltaget i værkernes vagtordning i 36 år, og som person har han altid været meget tjenestevillig, herunder kan bl.a. nævnes i forhold til at komme og hjælpe en kollega med et konkret problem, uanset hvilke problemer der måtte opstå i forbindelse med en vagt.

I 2006 da varmeproduktionen flyttede fra midtbyen til industrikvarteret blev han pensionist, men han havde lyst til at fortsætte på arbejdsmarkedet, så han blev ansat som seniormedarbejder på nedsat tid. Hans primære arbejdsopgaver blev derefter vedligehold af værkernes grønne arealer, bygningsvedligehold og indvendig rengøring/oprydning. Han arbejder nu de 4 første dage i ugen, hvor han møder kl. 6.45 og stopper kl. 11.50.

Jubilæet markeredes ved en indbudt reception på værket fredag d. 10. januar.