Penge

Generalforsamling

Nyt medlem af bestyrelsen!

Generalforsamlingen for Ølgod Vandværks regnskabsår 2015 og Ølgod Fjernvarmeselskabs regnskabsår 2015/16 blev afholdt på Hotel Hjedding onsdag d. 31. august 2016.

Regnskaber og budgetter for både vand- og varmeværk blev godkendt uden bemærkninger.

Vi fik også et nyt medlem i bestyrelsen: Velkommen til Per Villadsen!

Samtidig er der en stor tak til Peter Buhl der nu efter mange år forlader bestyrelsen.

Du kan se en samlet oversigt over medlemmerne i bestyrelsen her.