Skylletanke

Nye højere takster for vand i 2017

De nye takster for 2017 er nu godkendt af kommunen.

Taksterne for vand stiger i 2017, da vi planlægger en større renovering af vandværket i 2019/20.

Vandværket blev opført i halvfjerserne og udvidet i firserne og trænger derfor nu til en større modernisering. Vi har med de nye regler i Vandsektorloven fået muligheden for at spare op til kommende investeringer og derfor hæver vi allerede nu priserne, så vi skal låne det mindre på renoveringstidspunktet.

Priserne forventes ikke at falde igen efterfølgende, da der jo fremover skal betales renter og afdrag på det nye lån.

Prisen pr. kubikmeter stiger fra 3,27 til 3,55 inkl. moms og det faste bidrag stiger fra 600 kr. årligt til 825 kr. årligt inkl. moms. De øvrige takstændringer kan ses i det nye takstblad her!