Nye højere takster for varme i 2017/18

De nye takster for 2017 er nu fastlagt af bestyrelsen.

Taksten for varme stiger en lille smule i 2017/18. Prisen stiger nemlig fra de nuværende 325 kr. pr. mWh til 337,50 kr. pr. mWh. For et standardhus vil det betyde en årlig merudgift på 226,25 kr.

Prisen forventes ikke at falde igen i de kommende år - der kan endda forventes yderligere stigninger. Det skyldes, at det grundbeløb vi hidtil har modtaget for at stå til rådighed for el-produktion falder væk ved udgangen af 2018.

De øvrige takster kan ses i det nye takstblad her!