Træpiller

Nyt pilleanlæg klar

Det nye træpille anlæg på 2 MW er nu ved at være færdigt og driftsklar til vinteren 2013/14.

Anlægget skal fungere som spids- og reservelast i stedet for vores nuværende oliekedel.

Da det er meget dyrt at fyre med olie er det et anlæg med god økonomi i, også selvom vi eventuelt rammes af forsyningssikkerhedsafgiften! En ekstra gevinst er det at varmen så er grøn i stedet for sort.