Skylletanke

Takster for vand 2018

Taksterne for 2018 er nu godkendt af kommunen.

Taksterne for vand forbliver uændrede i 2018.

I taksterne er en del af opsparingen til renovering af vandværket indeholdt.

Vandværket blev opført i halvfjerserne og udvidet i firserne og trænger derfor nu til en større modernisering. Vi har med de nye regler i Vandsektorloven fået muligheden for at spare op til kommende investeringer og bibeholder derfor en lidt højere pris så vi skal låne det mindre på renoveringstidspunktet.

Priserne forventes ikke at falde igen efterfølgende, da der jo fremover skal betales renter og afdrag på det nye lån.

Prisen pr. kubikmeter er kr. 3,55 inkl. moms og det faste bidrag er på 825 kr. årligt inkl. moms. De øvrige takster kan ses i det nye takstblad her!