Selvbetjening

Her under selvbetjening har du som forbruger mulighed for at følge dit forbrug. Ved at logge ind i menuen til venstre finder du de aflæsninger vi foretager. Varmemålerne aflæses hver måned og vandmålerne aflæses kvartalsvis. Hvis du gerne selv vil læse din måler af eller skal aflæse den i forbindelse med flytning kan du finde brugermanualerne i menuen.

Husk at tilmelde dig betalingsservice!