Driftsbidrag

Gældende priser 2019 - Godkendt af Varde Kommune d. 17.12.2018

 Se under menuen takstblade for alle takster.

 

   (excl. moms)

    incl. moms
Abonnementsafgift årligt.:                        

            

pr. installeret måler. 

 (660)

 825

     
Specielle brandslukningsanlæg                     
Sprinkleranlæg med og uden reservoir    
5 x abonnementsbidrag 

 (3.300)

 4.125

     
Forbrugsbidrag.:     
Byggevand ( parcelhuse )

 (500)

 625

Byggevand større byggerier - efter måler    
 

 

 

Driftsbidrag til Ølgod Vandværk pr. m3      

 (2,84)

 3,55

     
Afgift af ledningsført vand pr. m3

 (6,18)

 7,73

     
Afgift til drikkevandsbeskyttelse pr. m3

 (0,19)

 0,24

     
Samlet pris pr. m3

(9,21)

 11,51

     

Betalingen opkræves i rater der forfalder til betaling henholdsvis 2/3 (samtidig med årsopgørelsen) og 1/9. Acoto opkrævningen reguleres en gang årligt i forbindelse med årsopgørelsen.