Penge

Økonomi

Alle priser for Ølgod Vandværk Amba er vedtaget af bestyrelsen d. 3. oktober 2012, og gældende fra 1. januar. 2013.

Takstbladet er godkendt af Varde Kommune d. 19. november 2012.

Priserne kan uden særlig tilladelse indeksreguleres. 

 

Samtlige priser tillægges den til enhver tid gældende moms. 
Forbrugsbetalingen tillægges den til enhver tid gældende vandskat.