Penge

Økonomi

Alle priser for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. er vedtaget af bestyrelsen d. 25. april 2018, og er gældende fra 1. maj. 2018.

Priserne er meddelt energitilsynet d. 30. april 2018.

 

Enhver ændring skal meddeles energitilsynet.

Samtlige priser tillægges den til enhver tid gældende moms.