Penge

Økonomi

Alle priser for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. er vedtaget af bestyrelsen d. 19. december 2018, og er gældende fra 1. januar. 2019.

Priserne er meddelt forsyningstilsynet d. 21. december 2018.

Enhver ændring skal meddeles forsyningstilsynet.