Priser

Gældende for 2018 (1/5-31/12)

   Effektbidrag, årligt.:

    

    (excl. moms)

    incl. moms 

         
A.  Parcelhus   

(1.840,00)

 2.300,00

B.  Lejlighed  

 (1.226,67)

1.533,34

C.

 Ungdomsbolig   

(533,33) 

666,66

D.  Erhvervslokaler/m2      
   0 til 400 m2  

 (13,33)

 16,66

   401 til 5.000 m2  

 (10,00)

 12,50

   over 5.001 m2  

 (5,00)

 6,25

         
Der gives 36% i rabat på ovennævnte Effektbidrag for boliger der er bygget efter BR 15.
         
Arealer er opmålt efter udvendige bygningsmål.   
         
   Abonnementsbidrag årligt.:      
         
   Pr. installeret måler  

(633,33)

 791,66

         
   Forbrugsbidrag.:      
 

 Varmeleverance pr. målt MWh

 

 (324,00)

 405,00

         

Såfremt den gennemsnitlige afkøling – d.v.s. forskellen mellem fremløbstemperatur og returtemperatur – er mindre end 30° C på årsbasis, kan der pålægges et gebyr på 2 % af MWh prisen for hver grad afkølingen er mindre end 30° C. 

Betalingerne opkræves i rater og udgør 8 acontobeløb, der reguleres én gang årligt.

Raterne betales i følgende måneder: Juli, august, september, oktober, november, januar, februar og marts. Opkrævning fremsendes ca. 10 dage før.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 25.04.2018, og gældende fra d. 1. maj 2018