Tilslutningspriser

Tilslutningsbidraget består af investeringsbidrag plus stikledningsbidrag og evt. byggemodningsbidrag.

Investeringsbidrag kr.:

 

 

    (excl. moms)  (incl. moms)
 A. Parcelhus

(15.000,00)

18.750,00

 B. Kæde/rækkehuse

 (12.000,00)

15.000,00

 C. Etageboliger 

 (9.000,00)

 11.250,00

 D. Ældreboliger 

 (7.200,00)

 9.000,00

 E. Ungdomsboliger 

 (3.600,00)

4.500,00

 F. Erhvervslokaler (lokaler der ikke anvendes til bolig)

Kontakt værket

 
Ved tilslutning af boliger der bygges efter BR 15, gives der 36 % rabat på ovennævnte investeringsbidrag   
     
Kategorien for effektbidraget for en ejendom vurderes af varmeværket. Der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem BBR oplysninger og varmeværkets kategorier.
     
Stikledningsbidrag:      
  16 mm PEX ledning pr kanalmeter 

 (500,00)

625,00

  20 mm PEX ledning pr kanalmeter

 (550,00)

687,50

  Større stikledning efter regning    
       
       
 Byggemodningsbidrag.:      

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete   forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre selskabets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Investeringsbidraget skal være indbetalt før tilslutning kan finde sted.

Takster er opdateret efter bestyrelsesmøde afholdt d. 27. april 2016, og gældende fra d. 1. maj 2016.