Kapaciteter på produktionsanlæg

Navn Brændsel Opstart Varme ydelse El ydelse Virkningsgrad Årlige driftstimer
    [År]  [MW]  [MW]  [%]  [timer]
Gas turbine Fossil - Naturgas 1991 8,5 3,7 85 10
Flis kedel Biomasse - Skovflis 2006 8,0 0 101 5500
Olie kedel Fossil - Fyringsolie 2006 10,0 0 92 20
Træpille kedel Biomasse - Træpiller 2013 2,0 0 93 300
             
Eksterne produktionsanlæg          
HTH Fossil -Træaffald 1978 2,8 0    
Super Brugsen Overskudsvarme  2013  0,1  0    

 

Fælles billede produktionsanlæg